مسیر راهپیمایی روز قدس در سلطان شهر کربال

نظرات 0

شورای اسلامی سلطان شهر کربال شهرستان خرامه از مردم ولایی سلطان شهر جهت شرکت در راهپیمایی روز قدس در روز چمعه 94/4/19دعوت نمود . مسیر راهپیمایی از مقابل درب شهر داری واقع در خیابان ولی عصر (عج) شروع  و تا حسینیه سید الشهداء (ع) ادامه دارد .