مراسم معنوی اعتکاف در مسجد صاحب الزمان سلطان شهر در حال برگزاری می باشد

نظرات 0

امسال مراسم معنوی اعتکاف در مسجد صاحب الزمان عج سلطان شهر با حضور بیش از هشتاد نفر مومنین این شهر در حال برگزاری می باشد .