مراسم تودیع و معارفه فرماندهان قدیم و جدید پاسگاه انتظامی سلطان شهر

نظرات 0

مراسم تودیع و معارفه فرماندهان قدیم و جدید پاسگاه انتظامی سلطان شهر مرکز بخش کربال امروز مورخ 1395/10/05 با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستان و محلی در سلطان شهر در بخشداری برگزار گردید .

 در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از سرگرد  زارعی ، سروان عمادی جایگزین ایشان و به فرماندهی این پاسگاه معرفی گردید .


http://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/6%20pasgah/6%20dey%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%201.jpg

http://sedaykherameh.ir/files/images/95-Dey/6%20pasgah/6%20dey%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%202.jpg