مجوز انشعاب گیری جهت ایستگاه تقلیل فشار گاز سلطان شهر و روستاهای بخش کربال صادر گردید.

نظرات 0

                مجوز انشعاب گیری جهت ایستگاه تقلیل فشار گاز سلطان شهر و روستاهای بخش کربال صادر گردید. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نماینده مردم خرامه سروستان وکوار در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 1391/07/13 دکتر اسماعیلی به مکنظور اخذ مجوز انشعاب گیری (هات تپ) از خط لوله 4 سراسری گاز جهت ایستگاه تقلیل فشار سلطان شهر با مهندس منوچهر طاهری مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران دیدار وگفتگو کرد و گفت با راه اندازی این ایستگاه به خط اصلی گاز ، مردم سلطان شهر و 11 روستای از بخش کربال از نعمت گاز بهرمند می شوند در پایان جلسه مهندس طاهری مجوز اجرای عملیات انشعاب گیری از خط لوله 4 سراسری برای ایستگاه سلطان شهر را صادر نمود و جهت اجرا به مدیریت گاز منطقه 5 ابلاغ گردید.