غبار روبی مساجد سلطان شهر در روز مبعث پیامبر اعظم (ص) توسط اعضای داوطلبان خانه داوطلبی گل نرگس

نظرات 0

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه همزمان با عید مبعث  اعضای خانه داوطلبی گل نرگس سلطان شهر برنامه غبار روبی مساجد این شهر را برگزار نمودند.

 غبار روبی اعضای داوطلبان خانه داوطلبی گل نرگس سلطان شهر


غبار روبی اعضای داوطلبان خانه داوطلبی گل نرگس سلطان شهر

غبار روبی اعضای داوطلبان خانه داوطلبی گل نرگس سلطان شهر

غبار روبی اعضای داوطلبان خانه داوطلبی گل نرگس سلطان شهر

غبار روبی اعضای داوطلبان خانه داوطلبی گل نرگس سلطان شهر