طرح آموزش همگانی امداد و کمک های اولیه در مخاطرات در سلطان شهر اجرا شد

نظرات 0

به گزرارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه به نقل از سرکار خانم الهه زارع دبیر کانون روستایی جوانان طرح آموزش همگانی امداد و کمک های اولیه در مخاطرات در این مرکز برای علاقه مندان و اعضای جوانان این کانون برگزار گردید 

 طرح آموزش همگانی کمک های اولیه - کانون جوانان سلطان شهر