زنگ انقلاب در مدارس سلطان شهر به صدا در آمد

نظرات 0

امروز صبح زنگ انقلاب در  ساعت 9.30 در مدارس سلطان شهر با حضور مسئولین شهری و معتمدین محلی به صدا در آمد و کلیه دانش آموزان و مردم یاد و خاطره سالروز ورود امام خمینی را گرامی داشتند .