راهپیمایی 22 بهمن در سلطان شهر کربال

نظرات 0

مراسم راهپیمایی 22 بهمن همزمان با سراسر کشور در سلطان شهر کربال از شهرستان خرامه برگزار شد و با سخنرانی و قرائت قطعنامه در حسینیه سید الشهدا (ع) این شهر به پایان رسید.