دوره آموزشی مهارت های داوطلبی در خانه داوطلبی گل نرگس سلطان شهر برگزار گردید

نظرات 0


به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه ،با همت اعضای خانه داوطلبی گل نرگس دوره آموزشی مهارت های پایه داوطلبی در شهر سلطان شهر کربال برگزار گردید،در این دوره ۲۳ نفر از اعضای داوطلبان این خانه داوطلبی شرکت نمودند.


خانه داوطلبی گل نرگس سلطان شهر

خانه داوطلبی گل نرگس سلطان شهر