جلسه بررسی مشکلات سایت زباله سلطان شهر برگزار شد

نظرات 0

جلسه بررسی مسائل و مشکلات سایت زباله سلطان شهر با حضور آقای زارعی بخشدار ، مهندس مختاری شهردار ، خانم عسکری مسئول بهداشت محیط بخش کربال و اعضاء شورای اسلامی سلطان شهر برگزار گردید