برگزاری مراسم مختلف ماه مبارک رمضان در مساجد و حسنیه های سلطان شهر

نظرات 0

مردم خدا جوی و مومن سلطان شهر کربال  در ماه مبارک رمضان امسال برنامه های

مختلفی را از روز اول ماه مبارک انجام داده اند و این مراسم در مسجد صاحب الزمان (عج) و حسینیه

سیدالشهداء (ع )برگزار می کنند این مراسم شامل:
1-برگزاری نماز جماعت

2-قرائت يک جزء قرآن کريم در هر روز

3-سخنرانی توسط روحانیون محترم

4- برگزاری مراسم احیاء در شبهای قدر
زمان: از شب اول ماه مبارک رمضان تاپايان ماه