بررسی مسایل و مشکلات سلطان شهر کربال با حضور دکتر اسماعیلی نماینده مجلس

نظرات 0

در جلسه ای با حضور دکتر اسماعیلی نماینده مردم خرامه کوار و سروستان در مجلس شورای اسلامی  مشکلات و مسائل شهر سلطان شهر کربال از شهرستان خرامه بررسی گردید .این جلسه با اعضای شورای شهر و مسئولین ادارات سلطان شهر و تعدادی از معتمدین محلی شهر برگزار گردید و در مورد مشکل گازرسانی ، آب و استقرار ادارات در سلطان شهر بحث و تبادل نظر گزدید .