بازدید مدیر کل نربیت بدنی استان از سالن ورزشی سلطان شهر

نظرات 0

بازدید آقای کامیاب مدیر کل تربیت بدنی استان فارس از سالن ورزشی سلطان شهر
مهندس کامیاب مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس، دکتر اسماعیلی آقای اسپرجانی فرماندار،و جمعی از مسئولین ،دستگاههای اجرایی به منظور بررسی مشکلات و کمبودهای امکانات ورزشی از سالن های ورزشی و پروژه های ورزشی در حال احداث شهرستان بازدید به عمل آوردند

مدیرکل ورزش و جوانان فارس، قول افتتاح سالن ورزشی سلطان شهر تا هفته تربیت بدنی را داد.