انتخابات مجلس شورای اسلامی در سلطان شهر

نظرات 0

مردم ولایی سلطان شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی با شور شعور مثال زدنی شرکت کردند وهمه یکدست به آقای اسماعیلی رای دادند لازم به یادآوری است که آقای اسداله زارع از سلطان شهر کاندید شده بود و بعلت ایجا د وحدت انصراف داده بودند