افتتاح سالن ورزشی سلطان شهر

نظرات 0

سالن ورزشی سلطان شهر باحضور مردم و مسئولان محلی و شهرستان افتتاح شد